Mladá Boleslav

... gotický hrad královského města!

Stojí na Staroměstském náměstí na ostrožně při soutoku Jizery a Klenice ...

 

  • Založen:  na konci 10. století Boleslavem II.
  • Kde:  Mladá Boleslav, středočeský kraj
  • Nadmořská výška:  235 m.n.m.
  • GPS:  50°24'30.634"N, 14°54'1.054"E
 

Předchůdcem hradu bylo slovanské hradiště, založené na konci 10. století Boleslavem II. Rozlohou zaujímalo kromě oblasti dnešního hradu také celé Staré Město. V polovině 13. století zůstala využívána pouze špice hradiště, kde došlo k vybudování hradu, zbytek (zv. Hroby) byl opuštěn. Roku 1262 zaznamenáváme posledního kastelána hradu, Jaroslava z Michalovic z rodu Markvarticů. V roce 1344 pak došlo k přenesení města z údolí Klenice (dnes předměstí Podolec) do lokality Hroby a na místě královského hradu (viz.: Historie Českého ráje) bylo vybudováno nové sídlo, které páni z Michalovic drželi do roku 1468. V onom roce jej získávají Tovačovští z Cimburka. Počátkem 16. století Jan ze Šelmberka provádí pozdně gotickou přestavbou. Ta se projevila především do podoby obytných částí, které získaly téměř zámecký charakter.

Za Krajířů z Krajku po požáru v roce 1555 prochází hrad renesanční přestavbou, Matteo Borgorelli. V roce 1595 k vykoupení města z poddanství, ztrácí hrad svoji rezidenční funkci. V období třicetileté války jej zdevastovala švédská vojska, po jejím skončení byl v rozvalinách a sloužil jako zvonařská dílna rodiny Pricquey. Na počátku 18. století prochází přestavbou na kasárna, ovšem největší vliv na podobu hradu měla až přestavba z let 1752–1753 od Ignatze Palliardiho. Během této přestavby došlo ke zvýšení objektu o patro, nové zastřešení obou věží a také k vystavění severovýchodního a severozápadního křídla.

Kasárna byla na hradě umístěna do roku 1940, poté je nahradilo internační středisko Židů z okolí, kteří odtud byli deportováni do Terezína či Polska. V roce 1943 se sem vrátila armáda, ovšem od začátku 50. let do roku 1972 sloužil jako skladiště textilu. Od poloviny 70. let procházel zdevastovaný areál rekonstrukcí, ukončenou na počátku 90. let 20. století. Od roku 1972 je na hradě umístěn státní okresní archiv a Muzeum Mladoboleslavska. Od roku 1958 je chráněn jako kulturní památka České republiky. Čtěte více o historii Českého ráje.

 

Přeji Vám krásný výlet!


Otevírací doba:

Květen - Září Út - Ne / 9:00 - 12:00 otevřeno
Út - Ne / 13:00 - 17:00 otevřeno
Říjen - Duben Út - Ne / 9:00 - 12:00 otevřeno
Út - Ne / 13:00 - 16:00 otevřeno

Vstupné:

Plné vstupné 40 Kč
Zvýhodněné vstupné 20 Kč