Klima Českého ráje

...od nížin po hory!

Nejvyšším bodem území je vrchol Kozákova (744 m n. m.), nejnižší místo leží u rybníku Žabakor (236 m n. m.) ...

           

 • Průměrný roční úhrn srážek:  550 - 700 mm
 • Minimální roční srážky:  v r. 1947 - 403 mm
 • Maximální roční srážky:  v r. 1941 - 927 mm
 • Průměrně se vyskytuje 110 - 140 dnů se srážkovým úhrnem nad 1,0 mm a 20 - 30 dnů se srážkovým úhrnem nad 10,0 mm.
 • Absolutně nejvyšší měsíční úhrn srážek: v červnu 1926, a to 204 mm - následně došlo mezi 11 a 14 hodinou, na východním okraji vsi Dneboh - v tehdejší osadě Kavčiny k masivnímu sesuvu půdy, došlo k zavalení 11 domů a ke vzniku tzv.: Tančícího lesa!
 • Nejméně atmosférických srážek spadne v průměru:  v únoru a v březnu (35 až 41 mm).

 • Průměrná roční teplota:  7 - 8 °C
 • Nejvyšší teplota vzduchu:  37,1°C - (Mnichovo Hradiště 28.07.2013 - více zde,ale také v Karlovicích dne 22.8.1943)
 • Nejnižší teplota:  -22.5 °C, 12.02.2012 (Mnichovo Hradiště)
 • Průměrná teplota ledna:  -2,0 až -3,0 °C
 • Průměrná teplota července: 17 až 18 °C
 • Průměr lednových měsíčních extrémů:  v intervalu od -16,0 do 6,5 °C
 • Průměr červencových měsíčních extrémů:  v intervalu od 6,6 do 32,0 °C

 • Zima:  v průměru od první prosincové dekády a končí ve třetí únorové dekádě.
 • Velké vegetační období: asi 215 dní, od konce března do konce října.
 • Malé vegetační období:  asi 155 dní, začátek v průměru připadá na konec dubna a jeho závěr v průměru připadá na konec září.
 • Četné jsou lokální teplotní inverze.
 • Místy se vyskytují extrémně vysoké hodnoty povrchových teplot půdy způsobené sklonem a horninovým složením povrchu - typické pískovcové skalní útvary a skalní města, kterých v Českém ráji naleznete 12!


Území Českého ráje leží ve dvou klimatických oblastech - chladné a mírně teplé:

 

1. Chladná oblast - okolí Kozákova (744m.n.m)

 • Léto:  velmi krátké až krátké, mírně chladné, vlhké až velmi vlhké.
 • Přechodné období je dlouhé s chladným jarem a mírně chladným podzimem.
 • Zima:  je velmi dlouhá, mírně chladná, vlhká s dlouhým trváním sněhové pokrývky.

 

2. Mírně teplé oblasti - Centrální a západní část CHKO

 • Léto:  dlouhé, teplé, mírně suché.
 • (Jakožto vyjímečně suchá oblast se jeví Dolní Bousovsko - místními nazývaná ,,česká Sahara")
 • Krátké přechodné období s mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem.
 • Zima:  mírně teplá, kratší, velmi suchá, s krátkým trváním sněhové pokrývky.

 

Fotogalerie ročních období Českého ráje :-)

(Pohled na Ralsko a České středohoří z pravěkého hradiště Hrada)