Geopark Český ráj

... světové dědictví UNESCO

Český ráj je jediným
českým parkem mezi světovými geoparky UNESCO!

Evropským geoparkem UNESCO se může stát krajina s vyjímečnými hodnotami z hlediska geologického, geomorfologického, mající estetickou, vědeckou i vzdělávací hodnotou a zároveň tyto hodnoty nesmí být výrazně ovlivňovány či dokonce devastovány lidskou činností - Český ráj toto od dávných časů splňuje - člověk je, od dob Lidu popelnicových polí, spolutvůrcem vzhledu jeho krajiny - tento vyvážený soulad člověka a přírody je jednou z předností geoparku Český ráj!

Geoparky podporují udržitelný rozvoj regionu, turistiku, vzdělávání a přitahují mezinárodní pozornost ...

 

  • Zařazen: 5. října 2005
  • Rozloha: cca 700 km2
  • Zeměpisná poloha: 50°27´- 50°39´ N, 15°01´ - 15°20´E
  • První geopark na území nových členských států Evropské unie
  • Geopark UNESCO Český ráj zahrnuje i území mimo CHKO Český ráj např. Bozkovské dolomitové jeskyně, skalní sruby, paleokoryto řeky Jizery a vrch Káčov na Mnichovohradišťsku, fylitové lomy na Železnobrodsku či okolí potoka Zlatnice na Novopacku
  • Dne 30. 9. 2020 byla oficiálně zapsána Asociace geoparků ČR - více ZDE 

Geopark Český ráj je názornou ukázkou dlouhého geologického vývoje naší Země a zároveň dokládá význam přírodních podmínek pro ekonomický a kulturní rozvoj lidské společnosti v průběhu několika tisíciletí.

Za pozvání k plavbám Českým rájem v koši balónovém děkujeme BAART s.r.o. 

  • V Geoparku Český ráj je potvrzen díky široké škále biotopů výskyt téměř 1000 druhů vyšších rostlin. Jedná se zpravidla o mikrolokality, které jsou jsou vedle obecně známého fenoménu geomorfologických tvarů dalším významným předmětem ochrany přírody v Českém ráji.
  • viz.: Flóra Českého ráje

  • Celkový počet živočišných druhů v Geoparku Český ráj velmi výrazně ovlivňuje přítomnost vodních a jiných četných mokřadních stanovišť. Hmyzí fauna je středně bohatá - převážně teplomilné druhy zejména v jižní a západní části území a naopak s podhorskými prvky ve vyšších nadmořských výškách. Fauna obratlovců je především v rámci pískovcových oblastí dosti bohatá, opět výraznou roli hrají četné vodní plochy a mokřady.
  • viz.: Fauna Českého ráje

                                 (Geopark Český ráj od Semtinské lípy - Vesec a lovecký zámek Humprecht)