Skalní města Českého ráje

... monumentální výtvor dlouhého geologického vývoje!

Pískovcová skalní města jsou z geomorfologického hlediska labyrintem skalních věží, oddělených roklemi a soutěskami. Jsou to pozůstatky původně celistvého pískovcového skalního masivu - tedy písčitých sedimentů mořského pobřeží.
Po ústupu moře, došlo k jejich rozlámání a později, působení přírodních živlů - vody, mrazu, slunce, ale i živé přírody, která se na nich usadila, byly vymodelovány do monumentálních útvarů.


Skalní město je komplexem živé i neživé přírody, ale zároveň i kulturním fenoménem. A to svým pravěkým osídlením, skalními hrady a koneckonců i pověstmi, které se o nich vyprávějí. Jako fantomy se objevují i na Štyrského či Muzikových obrazech.