Hydrologie Českého ráje

... za klapotem pohádkových mlýnů!

Základní podobu Českého ráje doplnila příroda sítí potočků a říček, lidská ruka později přidala malebné rybníky ...

           

(Rybník a Přírodní rezervace Žabakor - největší rybník Českého ráje)

 

Důležité řeky Českého ráje

 

 1. Jizera
 2. Libuňka
 3. Cidlina
 4. Kněžmostka
 5. Žehrovka - menší říčka, pramení v Prachovských skalách ve výšce 375 m n m., ústí do Jizery v obci Březina ve výšce 231 m n. m., průměrný průtok při ústí do Jizery činí 0,50 m3/s. Jejími největšími přítoky jsou Kacanovský potok, Jordánka, a Arnoštický potok.
 6. Klenice - pramenící u Libošovic, odvodňuje Kostecko, zavodňuje rybníky Bílý, Pilský, Komorník, Buškovský a Šlejferna.

 

Oblast Českého ráje - ležící  na území české křídové pánve, viz.: geomorfologie, je tvořena horninami svrchní křídy - převážně pískovci - vyznačujícíchi se velmi dobrou puklinovou propustností. Významnou oblastí průlinové podzemní vody je oblast soutoku řeky Jizery (na obr.) s Žehrovkou, zásoby se nacházejí ve štěrkopísčitých fluviálních sedimentech údolní nivy a nízkých teras.

Důležitým fenoménem jsou prameny, které se vyskytují převážně jako vrstevní na bázi kvádrových pískovců, nebo jako údolní. Některé vyvěrají pod hladinou. Netypický je výstupný pramen na lužické poruše v Malé Skále s teplotou cca 14°C.

Většina podzemních vod je odvodňována v údolích řeky  Žehrovky a Klenice a Kněžmostky. Složení křídové pánve, kde se oblast Českého ráje nachází, výrazně ovlivňuje směr proudění podzemních vod - a právě do povodí Žehrovky směřuje od JV hlavní osa křídové synklinály, proto je zde soustředěno největší množství velkých pramenů.

 

Potoky Českého ráje

 1. Všeňský potok a Kadeřávka, které odvodňují malé území v severozápadní části Hruboskalské vrchoviny.                                                                                                                                         
 2. Holínský potok, který pramenící na jižním svahu Přivýšiny náleží k povodí Cidliny.
 3. Potok Sobotka pramení na svazích Hůry severně Nepřívěce.
 4. Popelka
 5. Stebenka
 6. Oleška
 7. Mezilužský potok
 8. Koprnický potok
 9. Branžežský potok
 10. Býčinský potok
 11. Vazovecký potok - pod Bartošovou pecí
 12. Březový Potok
 13. Želejovský potok - protéká rybníky Vidlák, Krčák, a Věžák, vlévá se do Žehrovky.
 14. Jedním z puklinových pramenů je známý ,,léčivý" sirný pramen Prdlavka u Věžického rybníku - viz.:foto.

 

Rybníky Českého ráje

Na území CHKO nachází 37 rybníků. Největší výměru vodní plochy mají rybníky Žabakor (80,5 ha) a Komárovský rybník (53 ha). Rybníky slouží k polointenzivnímu chovu ryb - zejména kapra. Kromě rybníků se v území na chází několik drobných vodních ploch – tůní a mokřadů. K největším mokřadům patří rašeliniště Vidlák - (na obr.) Fotogalerie

 1. Komárovský rybník
 2. Drhlenský rybník
 3. Žabakor (na obr.)
 4. Pátek - Budský rybník
 5.  Býčinský
 6. Patřín 

 

 • Rybníky v Podtroseckém údolí:

Nacházejí se pod dominantou Českého ráje - hradem Trosky a jsou součástí přírodní rezervace Podtrosecká údolí ...

 1. Věžák - 9 ha, lemovaný pískovcovými skalami
 2. Nebák - 7 ha, pod rybníkem je starý Vlkův mlýn připomínaný už v roce 1445. V lese, při silnici do Rovně, najdeme zříceniny skalního hrádku ze 13. století.
 3. Vidlák - 3,8 ha, rašeliniště. Vzácná květena vyskytující se v této oblasti: Rosnatka okrouhlolistá, Kruštík bahení, Vachta trojlistá, Suchopír štíhlý (na obr.)
 4. Krčák - 3,9 ha
 5. Hrudka
 6. Rokytňák
 7. Doly - (viz.: foto)
 8. Podsemínský

 

 • Jinolické rybníky:

 1. Oborský rybník - 11,4 ha
 2. Němeček - 5,2 ha
 3. Vražda - 2,1 ha, vyhlášen přírodní památkou, za prusko-rakouské války v roce 1866 sem zahnali prušáci skupinu rakouských vojáků a ti se zde všichni utopili, odtud tedy pochází ono podivné jméno Vražda. Vojáci mají u rybníka pod lesem svůj pomíček.