Hruboskalské skalní město

... Přírodní rezervace Hruboskalsko!

Hruboskalsko je s více jak 400 skalními věžemi, z nichž některé dosahují výšky 90 m, právem považováno za jedno z nejkrásnějších a nejrozlehlejších skalních měst Českého ráje ...

 

Janova vyhlídka

Janova vyhlídka je prvním zastavením na Zlaté stezce Českého ráje směrem od Valdštejna.

Čeká na Vás panoramatický pohled na skalní skupinu zvanou Maják, po straně pravé pak pravěké hradiště a hrad Čertova ruka, mezi nimi lze spatřit hlavu Sfingy, v pozadí pak horu Kozákov, Tábor a přilehlé obce.

 

Pravěké hradiště a hrad Čertova ruka

V minulém povídání sme se zaměřili na pověstmi opředenou sochu sv. Prokopa ve skalním výklenku v Dračích skalách, avšak nebyla to jediná, trochu děsivá, pověst o tomto patronovi všech horníků a rolníků …

Právě to rolnictví je v této pověsti velmi trefné, neboť.:

,, Legenda praví, že jej lidé viděli orat s pluhem, avšak místo koně do něj zapřáhl samotného čerta, při tom měl v ruce kříž – jako symbol dobra – díky němuž bojoval proti temným silám, když se čertovi podařilo utéct do oblasti Hruboskalského města otiskl svou zkrvavenou ruku do skály …!

Turisté věří, že tento otisk je právě onen dočervena zbarvený reliéf na skalní stěně – po chemické stránce je to tzv.: Železitá inkrustace, jakou už známe z Vlčího dolu :-)
O mnoho zajímavější je však pohled na skalní masív z Janovy vyhlídky, kdy reliéf skalního masívu skutečně připomíná ruku – Čertovu ruku!

Archeologické nálezy nám potvrzují osídlení skalního masívu z dob mezolitu (9.- 6.tisíciletí př.n.l.), eneolitu, z období lidu popelnicových polí, z pozdního laténu, doby římské, období stěhování národů a vrcholného středověku ...
Severní ostroh – ta část skálního masivu, kde stával v 13.století hrádek - pouze z dřevěných konstrukcí, o čemž svědčí částečně dochované ve skále vydlabané kapsy na trámy, tesané světnice a výše pak dnes nepřístupná ve skále vysekaná cisterna na dešťovou vodu. Více o něm nevíme ...