Drábské světničky - JSOU UZAVŘENY!!!

... tajemstvím opředené sídlo loupežnické!

Rozkládají se na čtyřech velkých a třech menších skalních blocích oddělených úzkými průrvami ...

 

 DRÁBSKÉ SVĚTNIČKY JSOU UZAVŘENY!

Letos ještě nebyly otevřeny! Dochází bohužel k násilnému vniknutí. Viz vyjádření správce hradu Lesy České republiky.:

‚‚Vážení návštěvníci,

z důvodu kritického stavu části památkově chráněného objektu, zajištění ochrany a péče o památku a přípravy záchranných prací za účelem jejího dalšího zpřístupnění je vnitřní prohlídkový okruh zříceniny hradu Drábské světničky až do odvolání stále uzavřen.

Děkujeme za pochopení!

Průchod areálem po značené turistické stezce a prohlídka okolí památky nejsou tímto dotčeny. Přirozené skalní vyhlídky navazující na areál hradu propojuje červeně značená tur. stezka.

Lesy České republiky, s.p. správce památkového objektu‘‘

 

Prosím respektujme tuto mimořádnou situaci a mějme k tak cenné nejen kulturní památce úctu! 

Karel Hubač 

 
 

Název mají pravděpodobně po Drábech - loupežnících, kteří starý hrad využívali jako základnu pro své loupeživé výpravy. Založení hradu Drábské světničky je datováno do druhé třetiny 13. století - důkazem nám jsou archeologické nálezy střepů keramiky. Drábské světničky s blízkou Klamornou a opevněním Staré Hrady u Příhraz alespoň zpočátku plnily funkci strážních bodů, střežících klášterní území i část pojizerské stezky. Širší oblast Drábských světniček (Hrada) byla navštěvována již na sklonku loveckého pravěku, s osídlením v mladší a pozdní době kamenné, v době bronzové, železné i v raném středověku.

Během husitských válek v první polovině 15. století byl pravděpodobně užíván husitskými vojsky. Následně hrad pustne, okrajové partie některých skalních bloků a předpolí hradu pozměnila těžba pískovcových kvádrů.
Do skalních bloků bylo vytesáno asi 2 desítky místností pospojovaných dřevěnými můstky a žebříky - nejznámější kaple s tesaným oltářem. Z vyhlídkových plošin je daleký výhled na údolí Jizery, Mnichovo Hradiště, vrchy Kokořínska, Máchova kraje s Malým a Velkým Bezdězem, vrchy Českého středohoří a Lužických hor s navazujícím Ještědsko - kozákovským hřbetem a Turnovskem v jeho úpatí. Model možné podoby Drábských světniček v pozdním středověku lze spatřit v Muzeu města Mnichova Hradiště.
Prohlídkový okruh hradu je AKTUÁLNĚ DO ODVOLÁNÍ UZAVŘEN. Prohlídka památky je bezplatná a probíhá bez průvodce. V celém areálu hradu je přísně zakázáno létat dronem!