Rotštejn

Zřícenina hradu nad vsí Klokočívytesaná do bloků pískovcových skal se zděným palácem..

 

Založení hradu datujeme někdy kolem roku 1250 panem Jaroslavem z Hrutwice (dnes Hruštice) z rodu Markwarticů. Jediné prokázané a i listině doložené dobytí hradu se datuje k roku 1318, kdy hrad, turnovskou a i jičínskou část panství k němu přináležející, vyplenilo vojsko v čele se 152 šlechtici. Po tomto poškození byl hrad obnoven, vznikl zde zděný palác postavený podle tehdejší německé módy. 
Rod Rotštejnů vymřel po meči L.P. 1415 (někde je uváděno 1413). Hrad od vdovy paní Žofie z Rotštejna odkoupila katolická rodina Padrů z Vařin
Jak to bylo za válek husitských není známo.
Hrad byl využíván až do roku 1514, kdy je poprvé uváděn v písemných pramenech jako ‚‚zámek pustý se zdmi a skalami zborcenými do nádvoří‘‘ jako součást panství Skála (myšleno Hrubá)
Následujících 100 let prameny mlčí. Až po roce 1600 (písemně 1602, nejstarší výtes 1603) se objevují zprávy o vsi přímo pod zbytky paláce. S různou intenzitou tady lidé ve skalních bytech žili až do roku 1900
Areál hradu velmi poškodila lomová činnost - těžba kamene je zde prokázána již ve středověku, při prorážení obou hradních bran na hlavní přístupové cesta od Chutnovky, následně na sklonku 16. a v průběhu 17. století - což souvisí s rozvíjejícím se vesnickým osídlením, byť v obou případech šlo o drobné zásahy. Rozsáhlá těžba pak probíhala v období let 1840 až 1900. Autorka textu: H. T. Hlubučková, kastelánka hradu Rotštejn (2021).

Přeji Vám krásný výlet!