Mužský

... vesnická památková rezervace Mužský!

Malá ves v mírném svahu na pískovcové skalní plošině pod vrchem Mužský (463m). Soubor přízemních roubených domků, malá zvonička a vzrostlé lípy a jírovce vytvářejí harmonický celek, který je od roku 1995 chráněn jako vesnická památková rezervace.

První písemná zmínka pochází z r. 1400 - původně to byla lesní návesní vesnice se vzácně dochovanou lidovou zástavbou. Velká nepravidelná náves, lemována alejí 31 kaštanů (jírovců) starých více než 100 let, více zde a obklopena roubenými chalupami pojizerského typu z 18. a 19.století, některé i se zděnými branami a roubenou dvoupatrovou sýpkou se zápraším a pavláčkou.

(Třetihorní sopka Mužský (463m) jenž se nad obcí tyčí a je nejvyšším bodem Příhrazských skal)