Mnichovo Hradiště

... vstupní brána Českého ráje!

Město českého myslitele a státníka Václava Budovce z Budova ...

 

 

 

Pamětihodnosti města

 • Barokní (původně renesanční) zámek - Koncem 15. století zde byla postavena tvrz, často se střídali majitelé, až kolem roku 1600 jí Václav Budovec z Budova přestavěl na renesanční zámek.
 • Barokní děkanský Kostel sv. Jakuba Většího - Z roku 1726, byl zbudován na místě staršího gotického kostelíka.
 • Kostel Tří králů - Z roku 1693, je součástí kapucínského kláštera, jehož  zakladatelem je hrabě Arnošt Josef z Valdštejna (na obr.)
 • Kaple svaté Anny - Vystavěna v letech 1723-24, jakožto rozšíření kostela sv.Tří králů na pokyn Hraběnky Marie Markéty Valdštejnové, rozené Černínové z Chudenic. Stavitelem kaple byl člen hradišťského kapucínského konventu páter Jan Vyškovský. Na stavbě se podíleli řemeslníci z města a okolí (na obr.).
  V průčelí kaple najdeme plastiky sv. Kláry, sv. Františka z Assisi, sv. Jana Křtitele, Archanděla Michaela, sv. Jana Evangelisty, sv. Antonína Paduánského a sv. Markéty, které vytvořili sochaři Martin a Josef Jelínkovi. Oltářní obrazy sv. Anny, sv. Kláry a sv. Jana Nepomuckého namaloval turnovský malíř Jan Jiří Hertl.
  V roce 1785 byly do kaple uloženy ostatky Albrechta z Valdštejna a jeho první ženy Lukrécie. V roce 1934 při příležitosti uplynutí 300 let od vévodovy smrti byl náhrobek zakryt náhrobní deskou od sochaře K.Kolaczka.
  V současné době je v prostorách kaple sv. Anny instalováno lapidárium barokních soch.
 • Novorenesanční radnice - Postavena v r. 1893 stavitelem F. Dámcem podle návrhu arch. Jenšovského (na obr.)
 • Děkanství - Budova z roku 1701, na dvoře studna krytá roubeným altánem  z 18. stol.
 • Vila Stará lékárna - Původně venkovská šlechtická vila Františky z Ehrenbergu.
 • Stará záložna – pošta na Masarykově náměstí
 • Socha sv. Antonína Paduánského
 • Švermův dům - Patrové stavení s polovalbovou střechou, s balkónkem, s kamenným portálem a bohatě zdobenými vraty.
 • Měšťanské domy
 • Sousoší sv. Jana Nepomuckého s anděly, sv. Floriána a sv. Barbory - Z roku 1740.
 • Hrobka rodiny Hendrichovy a Švermovy
 • V místní části Hoškovice je sportovní letiště, které pořádá vyhlídkové lety.


Slavní rodáci

 • Emanuel Arnold (1800 - 1869) - revolucionář
 • František Chalupa (1828 - 1897) - malíř a ilustrátor
 • Karel Mattuš (1836 - 1919) - staročeský politik a národohospodář
 • Jan Šverma (1901 - 1944) - komunistický politik, novinář
 • Jaroslav Dostálek (1909-1996) - kanovník litoměřické kapituly