Železnice

 

 

Starobylá osada - toto území bylo osídleno již v době kamenné, bronzové, železné i hradištní s původně románským kostelem sv. Jiljí, která se rozrostla na městečko.
V roce 1826 bylo postiženo velkým požárem a celé empírově přestavěno. Poté se snažili o přejmenováné obce na Lázně Železnice, neboť lázně tu skutečně vznikly, ale došlo jen k povýšení obce na město roku 1911. Z lázní se stala dětská léčebna.
S Železnicí jsou spjata jména malířů T.F.Šimona, V.Černého, Fr.Zikmunda, Fr. Kavána, pobýval zde i spisovatel K.V. Rais.
Proslulé je zdejší muzeum, kde kromě obrazárny jsou krásné národopisné sbírky, památky na broušení drahých hamenů, krásné vyřezávané úly a jiné vzácnosti. O jeho vznik a vynikající úroveň se zasloužil zvláště učitel Václav Kozák, nadšený vlastivědný pracovník, jehož dílo zapudilo kořeny v dalekém okolí.