Turnov

... srdce Českého ráje!

Turnov je jedno z kolonizačních a největších měst Českého ráje ...

 

Panorama Turnova z vyhlídky Hlavatice!

Zleva.: Zámek Hrubý Rohozec, Kostel sv. Mikuláše, Chrám Narození Panny Marie a nové město.

Více o Hlavatici zde ...

Město Turnov jest městem drahých kamenů, kdo by neznal České Granáty?

Jejichž krása a mistrná zručnost českých brusičů, jmenujme - F. Šlechtu, Hermana a Palmu, závod Mayův a Krausův ... od 18.století ,,Zlatého věku Kamenářství" Turnov proslavila po celém Světě - již nálezy nástrojů z období pravěku dokládají zpracování kamenů. K nejvýznamnějším nalezištím patří svahy vrchu Kozákov - nejvyšší hory Českého ráje. Podle kronikáře Václava Hájka z Libočan znal krásu kozákovských kamenů i sám císař Karel IV., který "kázal hledat jaspisy pod krkonošskými horami do svých kaplí."
V roce 1884 je založena Odborná škola pro zpracování kovů a drahých kamenů, nynější Střední uměleckoprůmyslová škola, tedy pevně věřím, že alespoň tato tradice v naší vlasti nezanikne ...

Základní škola, pomník padlých a Sokolovna ve Skálově ulici!
Panorama v plné velikosti zde
...

 

Dějiny Turnova však sahají mnohem hlouběji do naší historie, neboť tudy vedla stará obchodní stezka a město se stalo významnou dopravní křižovatkou, kterou zůstalo dodnes.
První písemná zpráva pochází z roku 1272. Je to období kdy původně německým kolonistům vládli čeští Markvarticové, ale po čase se město počeštilo a vrchnost poněmčila. Město však zůstalo rozděleno pod dvojí i trojí vrchnost, teprve Albrecht z Valdštejna se stal vládcem celého města.

Kvetlo zde kamenářství i broušení skelné kompozice. Také kulturní tradice je tu dlouhá - v dobách národního obrození zde působili V.F.Durych - zde se narodil i zemřel, A.Marek, z doby pozdější - J.Pekař, J.V.Šimák ...

Nesmím se zapomenou zmínit výborně fungující muzeum Českého ráje  v Dlaskově statku v Dolánkách u Turnova, o malíři K.Vikovi, houslaři F.X.Droznovi a také o dlouhodobé divadelnické tradici a činnosti Správy Chráněné krajinné oblasti Český ráj v součastnosti na Náměstí Českého ráje (na obr.)

 

Turnovem Vás provedou celkem tři naučné stezky.: 

... virtuálně si je můžete projít ve fotoalbu s popisky po kliknutí na odkaz!
 
  1.  Po stopách židovství v Turnově  - modrá (návštěva židovských památek Turnova - Krajířova ulice - synagoga - Sobotecká ulice - židovský hřbitov)
  2. Kamenářská stezka - červenovínová (začátek na nám. Českého ráje - Skálovou ulicí - muzeum Českého ráje - Kamenářský dům - dům Na Sboře - Mariánské nám. - Sobotecká ulice)
  3. Zámecká naučná stezka - zelená (nám. Českého ráje - Skálova ulice- Metelkovy sady - údolí Jizery - Zrcadlová koza - Dlaskův statek - Hrubý Rohozec) 

Skálovou ulicí pokračujeme až na její konec - kde se do 18. století nacházela městská čtvrť Sklenařice, avšak do dnů dnešních se dochovala pouze budova tzv. Pacltovy huti, ve které se až do roku 1864 pálila skelná kompozice, což je umělá výroba drahých kamenů.

V pozadí Husův sbor se zvonicí a 4 metry vysokým rubínovým skleněným křížem od Zdeňka Juny s motivy Ježíše Krista, Mistra Jana Husa, knížete Václava a věrozvěstů Cyrila a Metoděje v interiéru kostela, byl postaven v letech 1937 – 1939 Vladimírem Kryšem z Turnova.

 

Novogotický kostel Narození Panny Marie

Dominanta města Turnov se nachází na místě gotického, v 13.století Havlem z Lemberka založeného, dominikánského klášterního kostela.
Chrám má charakter trojlodní baziliky s novogotickým interiérem a je právem řazen k největším novogotickým chrámovým stavbám ve střední Evropě! Architektem nové podoby chrámu byl v letech 1825-1853, pražský architekt Martin Hausknecht. Panoramatický snímek zde.


K chrámu patří i přilehlý hřbitov na němž věčně odpočívá řada umělecky cenných náhrobků, z nichž mnohé patří významným osobnostem Turnovska. V zadní části poté nalezneme Vojenský hřbitov - věnovaný památce padlých hrdinů naší vlasti v obou světových válkách! Více o něm zde.

 

Novorenesanční radnice, kašna s Mariánským sloupem a secesní Městská spořitelna!

Perlou a chloubou turnovského Náměstí Českého ráje, je v nynější podobě novorenesanční, radnice z roku 1527 - za pánů z Cimburka a Krajku, kdy město dosáhlo velkého rozkvětu. (na obr.vpravo)

Přímo na sobě střeží jednu z nejstarších památek Turnova - kamenný erb města se lvem s letopočtem 1526, ale také bustu P. Ant. Marka od J.Maliny!

V radnici se původně nacházelo podloubí o třech osách, z nichž třetí patřilo věži. V přízemí byly šenk a byt šenkýře, dále zde byla solnice. V patře se nacházely velká radní síň, menší světnice a místnost městského posla.

 

Kašna s Mariánským sloupem od J. Maxe pochází z roku 1842, avšak za dob totality to i ona lehké neměla, byla odstraněna a to až do roku 1998, kdy z iniciativy Spolku rodáků a přátel Turnova a daru pana B. J. Horáčka byla v původní podobě obnovena. Secesní spořitelna pochází z roku 1906.

Turnovská synagoga a Židovský hřbitov

Druhou naučnou stezkou města Turnov, na kterou se spolu vydáme je: Po stopách židovství v Turnově!

Začínáme v Krajířově ulici (na obr. s kostelem sv.Mikuláše)  - pojmenované podle Johance z Krajku - ano, správně Vás napadá ta z Hrubého Rohozce, o níž sme si již psali - právě Krajířové dovolili Židům usídlit se v 1. polovině 16. století v Turnově a oživit ekonomiku a obchod. Židovské domy zde postavené byly až do roku 1875 označeny římskými popisnými čísly. 

Roku 1961 je židovská obec zrušena ...

Židovská synagoga v Turnově - nejseverněji položená synagoga ČR v lehce empírovém stylu!

Avšak původem barokní stavba z roku 1719 - kdy zde stával dřevěný svatostánek pro svitky Tóry. Je důkazem a připomínkou významné komunity Židů v Turnově. Nyní zde jsou umístěny liturgické předměty (jedná se o zápůjčky ze Židovského muzea v Praze) a předměty autentické - jako např.: Desky desatera.

... Synagoga jako zázrakem bez újmy přečkala tzv. Křišťálovou noc (9.11.1938) - údajně proto, že ji nacisté nenašli. Osudnou se jí stala až doba komunismu,  kdy v  ní byl zřízen sklad železářství. Koncem 60 let byl její interiér velmi drasticky přestavěn, včetně vestavby nákladního výtahu. Protože socialistické Československo nutně potřebovalo Devizy, byla vzácná turnovská Tóra  (spolu s dalšímu svitky z českých a moravských synagog)  roku 1964 prodána do zahraničí. Dodnes ji při obřadech používá židovská komunita v Lexingtonu, stát Kentucky, USA.V roce 2003 získalo synagogu do svého vlastnictví město Turnov. O jejím katastrofálním stavu se mohl každý přesvědčit při dni otevřených dveří před započetím rekonstrukce roku 2007 (bohužel jsem to nevyfotil). Je malým zázrakem že synagoga nyní vypadá tak, jak vypadá ... (cit.:Rod Rich)

Jak se sami dočtete na info tabulce - židovský hřbitov - u něhož stanete je z roku 1625 - založený Židy, které do Turnova pozval sám Albrecht z Valdštejna - viz.: Historie. Jenže, domnělý, starší hřbitov - se měl nacházet kdesi JZ od Náměstí Českého ráje, sama p.správkyně mi nedokázala říci více. Nejstarší náhrobek na hřbitově je z roku 1680 - měl sem být převezen právě z onoho staršího hřbitova. Na náhrobky židovských hrobů, kterých zde napočítáte na 560, se nepokládají květiny, ale kamínky ... panoramatický snímek zde ...

Období 2 sv. války je, tak jako v jiných částech Evropy, tragické pro Židovskou komunitu, v Českém ráji nejvíce zastoupenou v Turnově, kam po nuceném odstoupení Sudet nacistickému Německu v září 1938 uprchlo mnoho Židů z Liberce, Jablonce i dalších míst, píše se o více jak 600 lidech! Na sklonku roku 1942 a v lednu 1943 byli všichni Židé z Turnova internováni na zámku v Mladé Boleslavi, následně deportováni do Terezína a většina z nich 20. ledna dále do Osvětimi, do Turnova se jich vrátilo devatenáct ...

Hřbitovní dům pochází z počátku 19.století, uvnitř nalezneme zachovalý unikátní břidlicový stůl - sloužící pro rituální očistu mrtvého a také pamětní desku obětem holocaustu - viz.: Fotogalerie od autora Rod Rich.

 

Kostel sv. Františka z Assisi

Kostel sv. Františka z Assisi a původně františkánský klášter na Náměstí Českého ráje, byl založen v roce 1651 Maxmiliánem z Valdštejna v barokním stylu.

Přestože se několikrát ocitnul v plamenech, je v letech 1803-1822 přestavěn v klasicistním slohu, avšak vstupní barokní portál, zůstal zachován.

Roku 1842 byla k závěru lodi přistavěna novorománská zvonice a i interiér byl v 19. století upraven, zachovaly se zde nádherné barokní oltáře.

 

Ostatní Pamětihodnosti

  • Původně gotický kostel sv.Mikuláše (na obr.) z poloviny 14.století naleznete asi 50 m od Náměstí Českého ráje.

  • Muzeum Českého ráje - sbírky geologické, mineralogické, expozice drahých kamenů, sbírky historické a etnografické, obraz Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou namalované dle návrhu i za účasti Mikoláše Alše.
  • Dlaskův statek v Dolánkách - stavba lidové architektury z r. 1716; patřila písmáku Josefu Dlaskovi, expozice vesnického obydlí a řemesel.
  • Nudvojovice – původně románský kostelík sv. Jana Křtitele z poč. 13. st. - hradiště z mladší doby kamenné a lidu popelnicových polí.
  • Na hranicích – přírodní rezervace o rozloze 3,8 ha, svahová bučina nad řekou Jizerou v části Bukovina, hájní květena, naleziště přesličky obrovské.
  • Valdštejn – zříceniny hradu z konce 13. st., zpustl v 16. st., v 19. st. byla část novogoticky restaurována, kostelík sv. Jana Nepomuckého.
  • Hrubý Rohozec – zámek, původně hrad při silnici na Železný Brod, přestavěn pozdně goticky a později novorenesanční.
Náměstí Českého ráje v Turnově!

Zleva.: kostel sv.Mikuláše, historická kašna s Mariánským sloupem, secesní Městská spořitelna z roku 1906, kostel sv. Františka z Assisi a původně františkánský klášter, novorenesanční radnice z roku 1527.