Jičín

... Rumcajsovo město pohádek!

Hlavní město Českého ráje v období osobnosti Albrechta z Valdštejna ...

 

První písemná zmínka o městě pochází z roku 1293, tedy před tímto datem bylo založeno.
Vlastníky v historii města byl rod Vartenberků, Trčků z Lípy, Smiřických a mnoho dalších, ale Jičín je právem spojován se jménem Albrechta z Valdštejna. Ujímá se ho v době, kdy Jičín je malé provinční městečko, s rozbitým zámkem po výbuchu z roku 1620. Když v Chebu umíral, zanechal tu rozestavěné sídelní město vévodství frýdlantského, které mu jeho italští stavitelé komponovali v impozantní jednotě s celým širokým okolím. Za jeho doby se Jičín stává hlavním městem Českého ráje. Vyrůstá zde univerzita, biskupství. Slavní Italové Nicolo Sebregondi, Giovanni Pieroni, Andrea Spezza a další staví zámek, kostel sv.Jakuba, jezuitskou kolej, novoměstský kostel, špitál, lodžii v Libosadu, klášter ve Valdicích spojený čtyřřadou alejí lip! Dochází k revitalizaci a ke změně vzhledu celé krajiny.

V Jičíně prosperují řemeslné dílny, razí se mince, působí zde známý finančník Jakub Baševi. Dnešní Jičín je městem úřadů, škol, v nedávné minulosti i vojenské posádky, historických památek, kam rád jezdíval Jaroslav Vrchlický i J.B.Foerster, kde studoval K.V.Rais a J.Š.Kubín. Nezapomeňte, že celé město a Český ráj budete mít jako na dlani z 52 m vysoké Valdické brány, se 156 schody, na Valdštejnově náměstí v Jičíně. Tepnou města pohádek je řeka Cidlina. Geomorfologicky leží Jičín v Jičínské pahorkatině.

Na Valdštejnově náměstí naleznete (na obr).: Korunovační kašnu, Mariánský sloup (na fotce), kašnu se sochou Amfitrité, jezuitskou kolej, regentský dům s barokním znakem, bývalou valdštejnskou mincovnu a dominantu města Jičína - Valdickou bránu. Webová kamera města Jičín je umístěna na Valdštejnském náměstí. Čtěte více o historii Českého ráje.

Fotogalerie města Jičína od autora Rod Rich.

 

Pamětihodnosti města Jičína

 • Valdštejnovo náměstí (na obr.výše)
 • Valdická brána - Stavěna v letech 1568-78 jako součást městského opevnění.
 • Zámek na Valdštejnském náměstí - Po polovině 16. století zde stál jednopatrový pozdně gotický panský dům, v roce 1609 začal Zikmund Smiřický se stavbou nového renesančního zámku, v roce 1623 Albrechta z Valdštejna začíná s budováním vévodské rezidence a je tak do dnešní doby součástí budov tvořících náměstí.
 • Korunovační kašna - Kamenná empírová kašna byla vytvořena v roce 1836 Ing. J. Fritzem, sahá do výšky 7 metrů a má podobu malého chrámu.
 • Kostel sv. Jakuba Většího - Se stavbou započato v r. 1627, po požáru v roce 1681 byl barokně upraven.
 • Masné krámy - Funkce dnešních tržnic, v roce 1613 koupila městská obec dům Dory konvářky a nechala zde postavit masné krámy.
 • Jezuitský klášter na náměstí Svobody - Klášter jezuitů s kostelem sv. Ignáce. Jezuitská kolej, součást rozsáhlého bloku jičínských jezuitských staveb. Budovaná od roku 1628.
 • Kostel sv. Ignáce
 • Vodárna - Z roku 1542 nazývaná jako věž vodná uváděná po roce 1602.
 • Kostel Všech svatých -  Ve vsi Zebín 2 Km od Jičína, založené kolem roku 1360.
 • Kaplička svaté Magdaleny - Vrch Zebín, postavena roku 1700 (na obr.)
 • Pomník Karla Havlíčka Borovského - Slavnostní odhalení tohoto secesního pomníku, který je považován za jednu z nejzdařilejších sochařských prací v Jičíně, se konalo 29. července 1906.
 • Pomník Mistra Jana Husa - Je nestarším pomníkem Jana Husa v Čechách, postaven byl v roce 1872.
 • Českobratrská fara
 • Valdštejnská lodžie a Libosad - více ve fotogalerii.
  ... jeden z nejvýznamnějších barokních komplexů v ČR!


Komplex byl postaven v letech 1627-34 podle projektu Nicolo Sebregondiho.
Sám vévoda Valdštejn tímto místem často projížděl do Valdické obory - na úpatí vrchu Zebín - viz níže. A tak roku 1627 započal s výstavbou komplexu k němuž patří rozsáhlá zahrada s fontánami a vodotrysky, v dolní části pak i velkými bazény napájenými z Valdického potoka.

Avšak málo se ví, že vedle Valdické obory, byl součastně budován rozlehlý kartuziánský klášter. Jedna z krypt jeho řádového kostela se měla stát rodovým mauzoleem pánů z Valdštejna a Frýdlantu! - bohužel nebyl dokončen, to co zůstalo, je torzem původního záměru.
Po požáru roku 1768 se z Lodžie stává krčma, roku 1936 ji kupuje město Jičín.
Dnes je občasně využívána ke slavnostním majálesům, akcím a dílnám zaměřených na rodiny s dětmi.

 • Lipová alej - Vysázená na příkaz Albrechta z Valdštejna. (na obr.) Čtyřřadá lipová alej, jenž lemuje cestu mezi centrem a letohrádkem Valdštejnskou lodžií, čítá na 980 lip, sám vévoda ji nechal na svůj příkaz vysázet - 3000 vojáků to zvládlo do tří minut!
  A tak již přes 300 let je ozdobou města Jičína, oblíbeným relaxačním místem místních obyvatelů, turistů, ale dokonce i domovem chráněného brouka páchníka hnědého! Zajímavostí je, že v období slunovratu na jednom konci aleje slunce vychází a na tom druhém zapadá.

 

 • Regionální muzeum a galerie Jičína na Valdštejnově náměstí
 • Městské opevnění s Valdickou bránou - První opevnění okolo města pochází ze 14.století. Jednalo se jen o jednoduché opevnění, které bylo zbudováno patrně jako dřevěná hradba na kamenné podezdívce. Hradbu doplňoval na vnější straně hluboký příkop. V 15.století vznikl i druhý pás opevnění s vnějším příkopem.
 • Kašna se sochou Amfitrité - Empírová kašna je umístěna ve východní části náměstí, pochází z roku 1835.
 • Lepařovo gymnázium - Založené roku 1624.
 • Městské lázně
 • Vila Dóry Němcové - Z roku 1908, dcera spisovatelky Boženy Němcové, Theodora Wilhelma Rozálie.
 • Kostel Matky Boží Bolestné - Z roku 1629 z nařízení pražského kardinála Arnošta z Harrachu.
 • Marečkova vila
 • Arciděkanství
 • Jezuitská nemocnice a lékárna
 • Harrachovský dům
 • Synagoga - Byla postavena mezi lety 1781 – 84.
 • Rozhledna Milohlídka na vrchu Čeřovka - Postavená v roce 1843, vysoká 8 metrů.
 • Socha svatého Václava
 • Biograf Český ráj