Chocnějovice

 

Malebná vesnička nad levým břehem říčky Mohelky

- nad Údolím Mohelky.

 

Historicky se na území vsi nacházelo staré zemanské sídlo s tvrzí, jenž zanikla koncem 17.století.

 

Na návrší uprostřed kulatého hřbitova stojí raně gotický kostelík sv.Havla z konce 13.století (na obr.), zbarokizovaný v 18.století, s hranolovou bedněnou věží nad západním průčelím s pravoúhlým presbytářem.

(Chocnějovice a třetihorní sopka Káčov 351 m n.m.)