Myslivost v Českém ráji

… po stopách tradice staré více jak 500 let!

Ano, je to tak, neboť ve 13. a 14. století se začínají zakládat první obory a bažantnice. V roce 1573 vychází Usnesení českého sněmu, které obsahovalo i nařízení o ochraně zvěře. Myslivost se tímto rokem stává čestným a váženým povoláním, pod patronem myslivosti sv. Hubertem

Myslivost má v Českém ráji velkou tradici.
Avšak první historicky doložená obora je z počátku 19. století z Aehrenthálského období na Hruboskalsku, jednalo se o srnčí oboru. Další známou oborou je Žehrovská obora na mufloní zvěř, v padesátých letech 20století bylo vysazeno 12 ks mufloní zvěře do volné přírody na Hruboskalsku. Navzdory neustále se zvyšující populaci černé zvěře – tedy prasete divokého, mnohde jsme na hranici přemnožení, stav zajíců a pernaté zvěře je stále velmi nízký, což je bohužel celorepublikový trend. Velmi diskutabilní jsou provozně náročné umělé chovy bažantů, jenž po vypuštění do volné přírody nejsou schopni se přizpůsobit a dochází k vysokým ztrátám, tak jako tomu je v případě vypouštěných uměle odchovaných kachen na rybníky Hruboskalska.


Důležitou, negativní, roli v myslivosti Českého ráje hraje rekreace. V jejím důsledku dochází k vytlačování zvěře do odlehlejších lokalit a z praktického hlediska je až 1/3 území CHKO Český ráj pro zvěř nevyužitelná. Zvěř se kumuluje na menším prostoru – čímž dochází k násobení škod na porostech. 

Fotogalerie lesů a obor Českého ráje

Honitby v Českém ráji

V součastnosti se v CHKO Český ráj nachází celkem 29 honiteb, z nichž jedna je oborou – Žehrov s výměrou 298 ha, nadále je zde chována mufloní zvěř s normovaným jarním kmenovým stavem 120 ks. Jmenujme si také bažantnici v honitbě Žehrov s výměrou 123 ha.

Jičínská oblast honiteb v CHKO Český ráj

 

Mladoboleslavská oblast honiteb v CHKO Český ráj

 • Boseň
 • Branžež
 • Kněžmost
 • Přepeře
 • Žehrov – Mužský
 • Žehrov – Srbsko
 • Žehrov – Obora
 • Žehrov – samostatná bažantnice
 • Žďár – Blata

 

Jablonecká oblast honiteb v CHKO Český ráj

 

Semilská oblast honiteb v CHKO Český ráj

 • Mír – Mírová pod Kozákovem
 • Vesecko – Malý Rohozec
 • Český ráj – Přepeře
 • Radostná – Tatobity
 • Kozlov – Všeň
 • Vyskeř
 • Radeč – Hrubá Skála
 • Valdštejn – Mašov
 • Trosky – Troskovice
 • Bažantnice – Sedmihorky

 

Již zmíněný na Hruboskalsku do roku 1993 volně žijící muflon, se vyskytoval hlavně v honitbách:

 

V důsledku postupného nárůstu na neúměrně vysoké stavy a následně neúnosných škod na porostech, byl jeho chov a normované stavy zrušeny rozhodnutím úřadu v Semilech v roce 1993. Kvalitní trofeje byly v minulosti získávány na úkor lesů Českého ráje. Muflon byl i poměrně vážným konkurentem domácí srnčí zvěři.