Boučkův statek

 

Boučkův patrový roubený statek je názornou ukázkou Pojizerské lidové architektury. Od roku 1813 - kdy proběhla jeho přestavba, je doslova šperkem Malé Skály, kde se statek nachází. Statek je roubený se zděnou částí a sedlovou šindelovou střechou. Pozornosti zasluhují empírově orámovaná okna světnice. Ve velké světnici bývala pec, vytápěná z černé kuchyně. Bývalý výměnek je přízemní, roubený s pavláčkou před vchodem - zde bydleli ještě na počátku 20. století řezníci a ve zděné části předního traktu statku býval krám, který Boučkovi pronajímali. Součásti statku byly koňské stáje, neboť hospodáři si přivydělávali jako formani.

V jeho interiérech se nachází Maloskalská galerie - sbírka obrazů a plastik více než 120 českých výtvarníků 20. století. Součástí je i vlastivědná expozice o historii Maloskalska, doplněná dobovými snímky a pohlednicemi.