Větrný mlýn u Sobotky

 

Větrných mlýnů bývalo i v našem kraji více kamenných i dřevěných.
Ten na kopečku seveovýchodně nad Sobotkou byl kamenný, holandského typu.
Byl to dvoupatrový kužel z pískovcových kvádrů, perutě byly připojeny na soukolí až v podstřeší.
Postavil jej v roce 1826 Jan Jiroš a hlídal Sobotku skoro sto let.
Ve dvacátých letech 20. století byl rozebrán a kvádry byly použity na stavbu hospodářských budov.
Zbylo po něm jen několik fotografií, pomístní jméno Na Větráku, které žije zároveň s původním jménem kopce Na Bořenovách - a básně Fráni Šrámka, Joži Zindra a Františka Stuchlíka.
 

,,Tu u nás na kopci stával
větrný mlýn.
Ještě tu po nocích bloudí
ten dvojí podivný stín ..."

(Fráňa Šrámek: Větrný mlýn)