Mnichovo Hradiště

 

Všichni milujeme své město, kde jsme prožili své mládí a které z nás vychovalo dobré české děti, které ctí jeho památky.
A těchto vzácných upomínek na staré doby, chová Mnichovo Hradiště mnoho.
První zpráva o Mnichově Hradišti pochází z roku 1279, kdy je uváděno jako místo útěku královny Kunhuty. Město ale již o něco dříve založili mniši z cisterciáckého kláštera na protějším břehu řeky Jizery - město Klášter nad Jizerou, kde vaří známé Klášterské pivo. Ti Mnichovo Hradiště měli ve svém držení až do roku 1420.
Jen se rozhlédněme po našem Masarykově náměstí. Na několika starých domech spatříme ozdobné barokové štíty a nechybí tu ani dřevěná stavba, dům rodiny Ptáčníků, která podivuhodně přečkává další a další desetiletí.


Máme zde starý děkanský kostel sv.Jakuba, jehož zvony už v roce 1384 hlaholily nad klidným, tenkrát ještě zcela malým městečkem. Nejkrásnější obdivovanou a navštěvovanou památkou rok co rok o tradiční Svato-Anensko-Jakubské pouti, je mnichovhradišťský zámek. Je to rozsáhlá budova s čtverhranou věží, na níž jest postavena báň. Kdysi byl zámek obýván ušlechtilým českým pánem, Václavem Budovcem z Budova, jenž zkonal, tak jako ostatních 26 českých pánů, 21.června 1621 na pražské Staroměstském popravišti. Později přešel zámek do rukou Valdštejnů a často poskytl pohostinství mnoha mocným korunovaným hlavám. Pozornosti zasluhuje i staré zámecké divadlo a bohatá zbrojnice z dob husitských.


Zámek stojí uprostřed věkovitých kaštanů a dubů, svědků své slávy. Uprostřed tohoto rozsáhlého parku stojí barokový pavilonek, zvaný Salaterna, na jedné jeho straně tvoří vchod takzvaná ,,orlí vrata", mistrná zámečnická práce - a pod zámkem několik zajímavých sousoší.
A co Vám mám vyprávět o vnitřku zámku? To by byla zase přednáška sama pro sebe. Vkročte sami do jeho zdí a prohlédněte si prosté portrety, malované slavnými mistry, povšimněte si památek, které nám zbyly jako upomínka na zašlé dny...